Wado Karate Federatie
Nederland

Home > WKFN > Wado Karate Do

Wado Karate Do

Historie

Het Wado Ryu Karate is ontstaan uit het Okinawa Karate Jutsu, Okinawa Karate Jutsu is in Japan geïntroduceerd in 1920, door Gishin Funakoshi.

Hironori Ohtsuka, een grootmeester in de Shindo Yohsin Ryu Ju Jutsu Kenpo was aanwezig bij deze introductie en besloot les te gaan nemen bij Funakoshi.

Foto Hironori Ohtsuka
Hironori Ohtsuka, 1892-1982  —  Meijin 10e Dan

Wado Ryu Karate

Na een aantal jaren de assistent te zijn geweest van meester Funakoshi besloot Ohtsuka zijn eigen Karate stijl in combinatie met de Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu Kenpo te gaan ontwikkelen. Hieruit is het Wado Ryu Karate Do ontstaan.

Het is een Japanse Karate stijl met achtergronden vanuit de oude Japanse krijgskunsten en streeft naar volledige harmonie tussen lichaam en geest. De stijl maakt voor het grootste gedeelte gebruik van de kracht en energie van de tegenstander, de invloed van de Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu Kenpo zien we terug in de beweegprincipes bij het klemmen, het controleren van de tegenstander en bij de werptechnieken.

De weg (Do) ofwel het leerproces via de unieke Ten-I, Ten-Tai, Ten-Gi (Ten=bewegen, I=positie, Tai=lichaam, Gi=techniek) methode, alles samenvallend in een gecoördineerde en harmonieuze beweging staat voor elke Wado Karate Do beoefenaar altijd centraal.

Wado Ryu kenmerkt zich verder door de directheid van de bewegingen, vooral het ontwijken van de tegenstander zelf (taisabaki), het er niet zijn is hiervan een duidelijk kenmerk. Ook tijdens Kata's dienen alle overbodige bewegingen achterwege gelaten te worden. Kihon (basistechniek), Kata (schijngevecht) en Kumite (vast of vrij sparren) vormen het fundament van elke Karate training. Tijdens de beoefening wordt aandacht besteed aan de opbouw van lichamelijke conditie, lenigheid, spierkracht, snelheid en alertheid, die noodzakelijk is voor het beoefenen van Karate Do. Beoefening van Karate Do maakt je zelfverzekerd, verandert je uitstraling, verscherpt je zintuigen, verbetert je rompstabiliteit (core stability) en motoriek. Gezien de populariteit van deze krijgskunst is het voor velen inmiddels een Way of Life geworden.

Karate in Nederland

In de jaren 60 van de twintigste eeuw was het Karate nog niet zo bekend in Nederland. Er bestond alleen een groep die Kyokushinkai trainde onder leiding van John Bluming Sensei. In 1965 kwam de Japanse Karate leraar Teruo Kono 6e Dan naar Nederland en introduceerde het Wado Ryu Karate Do van professor Hironori Ohtsuka. Hij begon Karate les te geven aan een aantal Judo en Jiu Jitsu leraren in Amsterdam (bij sportschool T. Wagenaar). Teruo Kono Sensei introduceerde verder op grote schaal het Wado Ryu in Nederland.

Wado Karate Nederland

In 1966 werd de Nederlandse Karate Do vereniging opgericht. De instructeurs zijn T. Kono 6e Dan en Fuji 5e Dan. Deze vereniging werd uiteindelijk in 1968 voortgezet onder de naam Wado Karate Nederland (W.K.N.). De eerste zwarte band examens vonden plaats op 17 maart 1968 te Hilversum. Voor dit examen slaagden de volgende Judo en Jiu Jitsu leraren; R. Zwartjes, H. Massee, J. van Hellemond, J. Korzelius, T. Tromp, K. Gietelink, H. Spermon, J. van der Vlugt en H. Essink.

Oprichting WKFN

Eind 2012 zijn een aantal leraren bij elkaar gekomen. Uit die samenkomst bleek dat er onder diverse Wado leraren en een grote groep leerlingen weer behoefte is aan een actieve eigentijdse stijlvereniging die alle technische Wado stromingen en al haar beoefenaars binnen één platform verbindt. Dit resulteerde begin 2013 tot de oprichting van de Wado Karate Federatie Nederland; de WKFN.