Wado Karate Federatie
Nederland

Home > WKFN > Organisatie WKFN

Organisatie WKFN

Inleiding en missie

De Wado Karate Federatie Nederland is een vereniging die in 2013 is opgericht. Zij is een organisatie die het mogelijk maakt om alle Wado Karate beoefenaars en haar sportscholen binnen één platform te verenigen.

Doel

De WKFN stelt zich vanuit ideologisch, sportief en maatschappelijk perspectief het volgende blijvend ten doel:

  • Het verspreiden en (mede) verzorgen van een verantwoorde beoefening van het Wado Karate Do. Zij stimuleert dit in de breedte en in de top onder meer door het geven van seminars, stages, trainingen, opleidingen, competities, evenementen en publicaties;
  • De bestudering van het Wado Karate Do te bevorderen door als platform scholing, belangenbehartiging en begeleiding te bieden aan al haar leden;
  • Zij richt zich op wat beoefenaars binnen de technische Wado stromingen verbindt en niet op wat hen scheidt, zij streeft naar eenheid vanuit groot respect voor verscheidenheid.

Leden

De WKFN kent een grote diversiteit aan leden. Zij kunnen variëren van natuurlijke personen tot rechtspersonen, van begunstigers/donateurs tot sportscholen, sportverenigingen en instituten. Het respect voor de eigen Wado stroming van de leden staat daarbij voorop. De WKFN hoopt met anderen met gelijkgestemde idealen en interesses, samen te kunnen werken en van elkaar te leren. Uiteindelijk gaat het er om de leden een platform te bieden ter verbreding en verdieping van specifieke Wado Karate Do kennis en vaardigheden, daarbij wordt ook de kennisuitwisseling vanuit de leden aangemoedigd.

Organisatie

De WKFN organisatie is professioneel en eigentijds opgezet en geeft ruimte voor initiatieven vanuit haar sportscholen en leden, op alle niveaus. De leden vormen de basis van de organisatie. Op deze wijze komt de Wado stijl optimaal tot zijn recht. De organisatieopbouw en invulling zal zich continu verder blijven ontwikkelen. Op onze website vind je een actueel overzicht van onze organisatie en al haar activiteiten.

Ruimte voor eigen identiteit

De WKFN volgt de laatste richtlijnen en biedt tevens ruimte voor behoud van de eigen Wado koers die sportscholen en/of leraren kunnen kenmerken door gevolgde scholing bij verschillende Japanse en Nederlandse leraren. Dit betekent dat bij toetreding in overleg met het bestuur en de technisch directeur aansluiting plaats kan vinden.

Andere bonden

Samenwerking met andere Wado Karate organisaties, associaties of stromingen en uitwisseling van kennis en ervaring worden door de WKFN aangemoedigd. Het organiseren van kampioenschappen, toernooien, stages of uitwisseling van Wado leraren voor trainingen om eens kennis te maken met andere Wado stijlgerelateerde leraren is één van de zaken die hieruit voort zou kunnen komen. Een mogelijke samenwerkingsvorm wordt altijd in nader overleg overeengekomen. De eigen Wado identiteit en exameneisen kunnen bijvoorbeeld worden behouden. The Way of Harmony wordt hierbij nadrukkelijk toegepast.

Niet aangesloten bij een sportschool?

De WKFN biedt diverse stages, Dan trainingen, wedstrijden, toernooien en programma's aan. Wanneer je niet lid bent van een aangesloten sportschool en toch een paar keer per jaar wilt trainen, dan verzoeken wij je rechtstreeks contact te zoeken met de WKFN om individueel lid te worden. Je bent uiteraard bij al onze aangesloten sportscholen van harte welkom om je kennis aan te (blijven) scherpen.

Kennis

De WKFN heeft diverse grootmeesters, examinatoren en hoog gegradueerde Wado Karate Do leraren weten samen te brengen die zich constant (bij-)scholen. Zij zijn graag bereid om hun jarenlange opgebouwde kennis en vaardigheden met je te delen.

Contact

Neem contact met de WKFN op via onze contactpagina.