Wado Karate Federatie
Nederland

Home > Lidmaatschap

Lidmaatschap

De WKFN is de landelijke organisatie die belangen behartigt voor alle aangesloten clubs, begunstigers, sportschoolhouders en haar leden. De WKFN organiseert diverse activiteiten op verschillende niveaus en biedt leden de mogelijkheid om mee te doen aan o.a. wedstrijden, toernooien en om Dan examen te doen.

Lid worden

Stuur het ingevulde inschrijfformulier met de losse pasfoto aan ons secretariaat of geef het formulier aan je Karateleraar.

Na ontvangst van je inschrijfformulier en de pasfoto wordt je paspoort gemaakt.

Voor vragen over het inschrijformulier kan je natuurlijk ook even contact opnemen met je Karateleraar.

Ook niet actieve leden, die de WKFN willen ondersteunen kunnen lid worden. Elke federatie kan altijd wel een steuntje in de rug gebruiken.

Foto WKFN paspoort

Contributie

De contributie per kalenderjaar* is:

  • € 15,- voor leden die op 1 januari jonger dan vijftien jaar zijn
  • € 25,- voor leden die op 1 januari vijftien jaar of ouder zijn
  • € 50,- voor sportschoolhouders
  • € 10,- voor begunstigers/donateurs
  • De bijdrage voor een nieuw of vervangend WKFN paspoort is € 5,-

* Bij inschrijving na 1 juli is 50% van de jaarcontributie verschuldigd.

Nieuw paspoort

Wanneer je je paspoort bent kwijt geraakt of een nieuw paspoort wilt aanvragen, ook als je al lid bent, dan kan je het inschrijfformulier met een recente pasfoto opnieuw invullen en sturen aan ons secretariaat.

Als er Dan-graden in het nieuwe paspoort afgetekend moeten worden dien je kopieën van de behaalde graden mee te sturen.

Een WKFN functionaris zal het nieuwe paspoort aftekenen. Het nieuwe paspoort wordt opgestuurd of afgegeven bij de eerstvolgende gelegenheid. De WKFN zal de gemaakte kosten voor het paspoort in rekening brengen zoals staat bij paragraaf Contributie.

Wijzigen gegevens

Wil je je adres-, betalings- of andere gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig door aan ons secretariaat.

Opzeggen WKFN lidmaatschap

Het WKFN lidmaatschap dien je schriftelijk en uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar op te zeggen. Stuur een e-mail naar ons secretariaat, met daarin je naam en lid-/paspoortnummer.

Let op:

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de WKFN;
  • Opzegging bij je sportschool betekent niet dat je automatisch hebt opgezegd bij de WKFN;
  • Opzegging bij de WKFN betekent niet dat je automatisch hebt opgezegd bij je sportschool.

Wetgeving opzeggen lidmaatschap
Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen geldt daarom een ander beleid. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie m.b.t. opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan. Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina's te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Bron: NOC*NSF, 15 december 2011