Functionarissen

WKFN bestuursleden

Voorzitter
Dhr. E. de Vos, bereikbaar via info@wkfn.nl

Secretariaat
De ledenadministratie, communicatie en alle graden en benoemingen worden in opdracht en onder verantwoording van het WKFN bestuur centraal georganiseerd en geregistreerd door het secretariaat.
Dhr. J. Smoor, bereikbaar via secretaris@wkfn.nl

Penningmeester
De penningmeester is als functionaris binnen de federatie verantwoordelijk voor de financiële administratie van de WKFN.
Dhr. F. Springintveld, bereikbaar via penningmeester@wkfn.nl

Algemeen bestuurslid
Dhr. W. Bosma 5e Dan

Algemeen bestuurslid
Dhr. M. Geijtenbeek 5e Dan

Technische Commissie

Hoofdscheidsrechter

Activiteit/Wedstrijd Commissie

Scheidsrechters Commissie

Meld je aan bij de WKFN voor deelname aan de scheidsrechters commissie

Financiële Commissie

Geschillen Commissie