Wado Karate Federatie
Nederland

Home > WKFN > Functionarissen

Functionarissen

WKFN bestuursleden

Voorzitter

Dhr. de Vos

Secretariaat

Mw. Koers, bereikbaar via secretaris@wkfn.nl

De ledenadministratie, communicatie en alle graden en benoemingen worden in opdracht en onder verantwoording van het WKFN bestuur centraal georganiseerd en geregistreerd door het secretariaat.

Penningmeester

Dhr. Engels, bereikbaar via penningmeester@wkfn.nl

De penningmeester is als functionaris binnen de federatie verantwoordelijk voor de financiële administratie van de WKFN.

Algemeen bestuursleden

Dhr. Geijtenbeek 5e Dan en dhr. Kleefstra 3e Dan

Technische Commissie

 • Dhr. Korzelius 8e Dan (technisch adviseur)
 • Dhr. Bosma 6e Dan
 • Dhr. Smoor 5e Dan
 • Dhr. Geijtenbeek 5e Dan

Hoofdscheidsrechter

Vacature

Meld je aan bij ons secretariaat.

Activiteit/Wedstrijd Commissie

 • Dhr. van Calsbeek 4e Dan

Scheidsrechters Commissie

 • Dhr. Smoor 5e Dan
 • Dhr. Geijtenbeek 5e Dan

Meld je aan bij ons secretariaat voor deelname aan de scheidsrechters commissie.

Financiële Commissie

 • Dhr. Schuller
 • Dhr. Huysmans

Geschillen Commissie

 • Dhr. Schuller
 • Dhr. Hennis