Wado Karate Federatie
Nederland

Home > WKFN > Functionarissen

Functionarissen

WKFN bestuursleden

Voorzitter
Dhr. de Vos

Secretariaat
De ledenadministratie, communicatie en alle graden en benoemingen worden in opdracht en onder verantwoording van het WKFN bestuur centraal georganiseerd en geregistreerd door het secretariaat.
Mw. Koers, bereikbaar via secretaris@wkfn.nl

Penningmeester
De penningmeester is als functionaris binnen de federatie verantwoordelijk voor de financiële administratie van de WKFN.
Dhr. Engels, bereikbaar via penningmeester@wkfn.nl

Algemeen bestuursleden
Dhr. Geijtenbeek 5e Dan en dhr. Kleefstra 3e Dan

Technische Commissie

 • Dhr. Korzelius 8e Dan (technisch adviseur)
 • Dhr. Smoor 5e Dan
 • Dhr. Bosma 6e Dan
 • Dhr. Geijtenbeek 5e Dan

Hoofdscheidsrechter

Vacature, meld u aan bij de secretaris.

Activiteit/Wedstrijd Commissie

 • Dhr. van Calsbeek 4e Dan

Scheidsrechters Commissie

 • Dhr. Smoor 5e Dan
 • Dhr. Geijtenbeek 5e Dan

Meld je aan bij de WKFN voor deelname aan de scheidsrechters commissie.

Financiële Commissie

 • Dhr. Schuller
 • Dhr. Huysmans

Geschillen Commissie

 • Dhr. Schuller
 • Dhr. Hennis